Diskusní kavárna 3 generací u příležitosti Jom ha šoa 2018

U příležitosti Jom ha-šoa jsme uspořádali další z cyklu Kaváren 3 generací. Diskusi jako vždy moderovala Irena Kalhousová, v panelu zasedli prof. Tomáš Radil, přeživší Osvětim a neurofyziolog, Pavel Štingl, dokumentarista a producent a Tereza Váňová, učitelka v Lauderových školách. Diskuse se jako vždy snažila přiblížit pohledy na šoa a židovský svět posledních 70 let od představitelů tří generací po holocaustu.

Pan Radil hovořil o svém vidění dnešního světa, které ovlivnila jeho zkušenost vězně vyhlazovacího tábora Osvětim a o svých obavách opakujících se modelů chování společnosti vůči menšinám i v dnešní době. Pavel Štingl, který v současné době vede několik velmi zajímavých projektů v rámci Památníku ticha Bubny, mluvil o nutnosti podrobného přemýšlení při přípravě projektů vzpomínání na šoa v dnešní době i o nutnosti důrazu na neotřelost, vědomí širšího kontextu a nepatetičnost. Tereza Váňová, kterou v rodině od přeživších šoa dělí již dvě generace, hovořila o své zkušenosti z komunitní a školní práce se současnými židovskými rodinami. Uvedla, že ačkoliv i současná mladá židovská generace si je silně vědoma významu odkazu šoa ve své rodinné historii, svou současnou židovskou identitu staví většinou na pozitivních hodnotách a současných zkušenostech z aktivního komunitního nebo kulturního života. Zkušenost šoa mladým židům velmi často pomáhá ke zvýšené citlivosti vůči projevům nenávisti a nesnášenlivosti proti jiným skupinám obyvatel v současné společnosti.

Kavárna se uskutečnila 9. 4. 2018 v Café Jedna díky podpoře JDC.

Obrázek: 
Kategorie: