Vyhlašujeme výběrové řízení v programu PÉČE pro projekty realizované v roce 2016. Podmínky výběrového řízení, formuláře a přílohy najdete níže. Uzávěrka je 11. září 2015.

Zveme Vás 9. září 2015 na seminář pro pracovníky židovských a partnerských organizací na téma „Židovské svátky“.
Více o programu a přednášejících najdete v pozvánce.

Právě vyšlo letní číslo našeho čtvrtletníku. Přejeme všem hezké čtení a příjemné léto!

Galerie Efram v Mikulově Vás zve na letošní sympozium. To se bude konat ve dnech 28. 6. - 4. 7. 2015. Informace o programu najdete v příloze.

Dne 18. 6. 2015 schválila správní rada NFOH příspěvky z mimořádného grantového kola v programu Obnova. Seznam podpořených projektů naleznete níže. Nadační příspěvky jsou hrazeny z dotace Ministerstva kultury ČR.

Ulpan Vás zve na další přednášku tentokrát s titulem Klezmer's not dead! Přednáška o klezmeru, tradiční hudbě východoevropských Židů, osvětlí cestu tohoto jedinečného hudebního žánru z Evropy přes Ameriku do Izraele, poodhalí pozadí jeho (ne)přijetí v Zaslíbené zemi a pokusí se definovat jeho pozici v dnešním moderním židovském státě.

Unijazz Vás zve na letní festival pro židovskou čtvrť 9. - 12. července 2015. Více informací najdete v pozvánce.

Rafael Institut Vás zve na nedělní přednášky se zahraničními hosty na téma identita. Téma se jeví jako velmi významné pro současnou dospělou generaci.

Severočeské muzeum v Liberci nedávno vydalo s naší podporou publikaci s fotografiemi a textem o minulosti a současnosti bývalých pobočných koncentračních táborů. Tuto publikaci doporovází stejnojmenná výstava, kterou můžete shlédnout do 16. 6. v Praze. Více pozvánka.

Česká unie židovské mládeže Vás zve na další ročník veletrhu židovských organizací JudaFest, který se koná na nám. Míru v Praze 21.6. 2015 od 13 do 20 hodin.

Stránky

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku