Kavárna Jsem Žid a zdráv 14. 12. 2015

Na samotném konci roku 2015 jsme takto v chanukové kavárně představili dva herce a moderátory - Ester Janečkovou a Arnošta Goldflama. Tyto dva umělce dělí sice celá jedna generace, oba se ale velmi dobře znají – Ester byla žačkou pana Goldmana během svých studií na AMU a dokonce pod jeho vedením hrála ve svém absolovenstkém představení. Jejich životní příběhy se ale velmi liší. Život Arnošta Goldflama do velké míry ovlivňovalo jeho dětství prožívané v těžkých letech po konci války v asimilované židovské rodině. Jeho prožitky z tohoto období jej, jak uvedl, v mnohém směrovaly v etických a morálních rozhodnutích, které musel během svého života dělat. Zároveň mu dodaly smysl pro humor, který je mu neméně důležitým průvodcem životem. Jeho židovské kořeny jej velmi často inspirují k výběru divadelních kusů, které inscenuje – v poslední době to byla například hra izraelské autorky Anat Gov Happy End o nelehkém boji s rakovinou. Ve své vlastní tvorbě se pak často vrací k tématu šoa, které, jak uvedl, je pro něj ze židovských fenoménů nejbližší. Ester Janečková se ve svém vystoupení věnovala vyprávění o zajímavých křesťansko-židovských osudech své rodiny a svých zážitcích z dětství. Velmi rozsáhle hovořila o velmi bolestném období, kdy její matku sledovala státní policie a o období po Sametové revoluci, kdy zjistila, že velkou část udání přicházel právě ze středu katolické komunity. S velkým potěšením také mluvila o současném směřování jejích starších dvou synů Kryštofa a Cyrila, kteří oba studují na pražské židovské Lauderově škole.

Obrázek: 
Přiložené soubory: 
Kategorie: