Kavárna - Jsem Žid a zdráv 6. leden 2015

V první lednové kavárně z cyklu Jsem Žid a zdráv se v panelu představili bývalý velvyslanec ČR v Izraeli Tomáš Pojar a ředitel komunikace investiční skupiny PPF Vladimír Mlynář. Debatu moderovala Irena Kalhousová. V kavárně zaznělo mnoho neortodoxních názorů na současný vývoj politické situace v Čechách, kritických komentářů na zdraví a občanskou uvědomělost současné české společnosti i postřehů týkajících se aktuálního vývoje českých médií. Oba panelisté poměrně podrobně mluvili o svém vztahu k židovství svých rodičů, o svém v obou případech stále nevyhraněném vztahu k vlastní židovské identitě i o svém přemýšlení o židovském dědictví v životech jejich dětí. Tomáš Pojar poutavě mluvil o svém blízkém vztahu k Izraeli, srovnával zarputilost Izraelců vyplývající ze života v neustálém bezpečnostním ohrožení a srovnával ji s překvapivou negativitou Čechů, kteří ve srovnání s Izraelci žijí ve velkém blahobytu a bezpečí. Zajímavě také mluvil o svém zájmu o izraelské ptactvo a studování jeho migrace a o své lásce k izraelské přírodě obecně. Vladimír Mlynář zase obšírně hovořil o vztahu svých starších i mladších dětí k židovství a o svém prožívání snah najít své místo v pražské židovské obci.
Více fotografií http://www.fondholocaust.cz/cs/fotogalerie

Obrázek: 
Přiložené soubory: 
Kategorie: