Poděkování za dar

Srdečně děkujeme projektu Uherský Brod: Město tisíce tváří – měsíc židovské kultury za dar ve výši 2 260 Kč na veřejnou sbírku. Dar je z výtěžku Veletrhu hraček, který proběhl v rámci festivalu. Program naleznete zde: https://www.facebook.com/zidovskakulturaUB/