Pozvánka na výstavu Školákem ve válečných letech

Institut Terezínské iniciativy Vás srdečně na slavnostní zahájení výstavy Školákem ve válečných letech, která je výsledkem práce 15 týmů mladých lidí ze škol celé České republiky. Zahájení výstavy se koná ve středu 15. března 2017 od 15 hodin ve vestibulu Pedagogické fakulty univerzity Karlovy v Praze (Magdalény Rettigové 47/4, Nové Město, 116 39 Praha 1).
Součástí vernisáže bude komentovaná prohlídka výstavy za účasti většiny tvůrců - školních týmů, které se do projektu zapojily, a odborných garantů jednotlivých panelů.
V rámci doprovodného programu bude promítán film Vyšší princip - promítání bude spojeno s komentářem historika PhDr. Petra Koury, Ph.D. a Ludmily Fousové a Antonína Dvořáka - pamětníků událostí, které byly inspirací literární předlohy tohoto snímku.

Program:
15:00 – 15:30: slavnostní zahájení
15:30 – 16:00: komentovaná prohlídka
16:00 – 16:30: přestávka na občerstvení
16:30 – 18:30: promítání filmu Vyšší princip s komentářem historika PhDr. Petra Koury, Ph.D. a pamětníků Ludmily Fousové a Antonína Dvořáka

Podrobnější informace o projektu najdete na jeho stránkách.