Přednášky v Plzni

Židovská obec v Plzni Vás zve v březnu na tematické přednášky z judaismu.