Převezení náhrobků

Židovská obec Teplice převezla toto úterý náhrobní kameny z Oblastního muzea v Chomutově, které pocházejí ze starého židovského hřbitova v Údlicích a do muzea byly uloženy v devadesátých letech 20. století. Náhrobní kameny byly převezeny na nový židovský hřbitov v Údlicích, kde vznikne lapidárium, pietní místo na památku údlických Židů. Ve stejný den byly též vyzvednuty fragmenty židovských náhrobků ve Staré čtvrti v Údlicích a převezeny tamtéž. Přesun náhrobků probíhal za naší finanční podpory, pod dozorem duchovního teplické obce pana Tomáše Pulce. Děkujeme.