Šana tova u-metuka 5777

Přejeme Vám jen dobrý a sladký nový rok 5777!! Pro přání nám poskytla svůj obraz Znovuzrození akademická malířka Helga Hošková, přeživší šoa.