Seminář Mechanchim 4 pro učitele a lektory českých židovských vzdělávacích organizací

Datum a čas konání: 
Pondělí, 7. Březen 2016 - 9:00
Místo: 
OVK Židovského muzea v Praze, Maiselova 15, Praha 1

Seminář Mechanchim má již čtvrtým rokem pevné místo mezi našimi vzdělávacími programy. Jedná se o každoroční setkání pro učitele a lektory židovských vzdělávacích organizací, během kterého mají učitelé možnost vyslechnout si přednášky předních současných odborníků na židovské vzdělávání a komunitní práci a zároveň sdílet svoje zkušenosti, navzájem se informovat o svých aktuálních projektech a navazovat další spolupráci.
Letošní seminář byl opět dvoudenní a byl rozdělený na sekci pro učitele židovských škol a školek (pondělí 7. 3.) a na část pro komunitní pracovníky (úterý 8. 3.) zabývající se židovským vzděláváním. Semináře se celkem zúčastnilo 30 posluchačů z následujících organizací: Lauderovy školy, MŠ Na Výšinách, o.s. Bejachad, ŽO Praha, ŽO Brno, ŽO Teplice, ŽO Olomouc, Bejt Elend, ŽLU, Bejt Simcha, ČUŽM, Třígenerační centrum a Chinuch.
V první části semináře vystoupil zakladatel Limmudu UK Clive Lewton s přednáškou Jak vychovávat celistvé židovské osobnosti. Představil velmi kontroverzní myšlenku, která přítomné účastníky šokovala a zároveň mnohé vyburcovala k dalšímu přemýšlení: tvrdil, že současné židovské vzdělávání vychovává děti v tom, že judaismus je něco, co patří pouze do dětství a hry a k čemu je vhodné vrátit se v dospělosti nejdříve tehdy, pokud máme vlastní děti. Vyzýval učitele k tomu, aby se zamýšleli nad tím, jak vetknout židovství a jeho hodnoty do každodenního přemýšlení dětí i dospělých, jak být učiteli, kteří ovlivní bytí svých studentů výrazným a nezapomenutelným způsobem.
Druhou přednášející byla Ethel Barylka z Ibn Gabirolovy židovské školy v Barceloně, která na svého předřečníka navázala s přednáškou Judaismus mimo školní lavice. Uvedla několik konkrétních příkladů aktivit, které její studenty vedou ke zvnitřnění židovských hodnot a vedou je k aktivnímu židovskému myšlení a aktivnímu komunitnímu životu.
Během druhého dne věnovaného komunitní práci přednášela Karina Sokolowská z JDC, která je spoluzakladatelkou varšavského komunitního centra JCC Varšava. Jde o otevřený židovský prostor, který funguje jako místo setkávání pro místní židovské společenství a zároveň jako kulturní a informační centrum. Karina si posluchače získala zejména představením otevřenosti a širokého záběru tohoto projektu, který je v Čechách spíše málo obvyklý. Představila několik zajímavých konkrétních nápadů na neobvyklé komunitní aktivity, které posluchače velmi zaujali a které se brzy možná objeví i na české židovské komunitní scéně.
Velmi důležitou součástí semináře byla tradičně závěrečná diskuse nad aktuální situací židovského vzdělávání v Čechách a prezentace současných komunitních projektů.
Letošní seminář byl bezesporu velmi úspěšným. Učitelé, kteří se jej zúčastnili, ve zpětných vazbách oceňovali vysokou úroveň prezentací, možnost výměny zkušeností s kolegy z ostatních organizací, možností získání zpětné vazby na svou práci. Velkým přínosem semináře je podle nás i fakt, že se v něm potkávají učitelé z velmi širokého spektra židovských organizací a židovských denominací.
Seminář Mechanchim letos finančně American Jewish Joint Distribution Committee, Dutch Jewish Humanitarian Fund, Nadací Židovské obce v Praze a Židovské muzeum v Praze.

Přiložené soubory: