Seminář pro žadatele o granty

Zveme Vás na seminář pro žadatele. Věnovat se budeme programům Připomínka, Obnova, Budoucnost a podprogramu Naše Budoucnost. Dozvíte se podrobnosti z grantových pravidel a změny ve financování. Společně projdeme formuláře žádostí a rozpočtů a vaše případné dotazy.
Seminář se bude konat 10. září 2015 od 10 do 12 hodin v Nadačním fondu obětem holocaustu, Legerova 22, Praha 2, 4. patro.
Hlásit se můžete koordinátorce Andree Fictumové, nejpozději však do 7. září 2015.