Seminář s psychiatrem a terapeutem Martinem Auerbachem

Ve čtvrtek 14. dubna se konal seminář s izraelským psychiatrem a psychoterapeutem - ředitelem organizace pečující o přeživší holocaustu AMCHA panem Martinem Auerbachem. Seminář byl na téma Emocionální zátěž a výzvy v pomáhajících profesích při práci s přeživšími šoa, a zúčastnilo se ho 40 pracovníků z celé ČR. Děkujeme panu Auerbachovi za skvělý seminář a všem zúčastněným za velmi kladná hodnocení. Děkujeme Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze za poskytnutí prostor a technické zázemí a partnerům Claims Conference a Veřejně prospěšnému spolku na podporu osob dotčených holocaustem za finanční podporu. Výběr fotografií najdete http://www.fondholocaust.cz/cs/fotogalerie.