Templ Fest Ostrava

Židovská obec v Ostravě vás zve na 3. ročník festivalu TEMPL FEST OSTRAVA, který proběhne v Ostravě ve dnech 27. až 31. května 2014

TEMPL FEST OSTRAVA je festivalem židovsko – křesťanského dialogu. Prezentací různých uměleckých žánrů, hudebními i tanečními vystoupeními v podání kvalitních interpretů, prolínající se s přednáškami inspirativních osobností chceme připomenout několik důležitých skutečností. Do tragédie holocaustu byla společenská, kulturní i hospodářská historie Ostravy a celé naší země výrazně spoluvytvářena i našimi židovskými spoluobčany. Festival chce připomenout i židovské kořeny křesťanské víry a významné společné duchovní dědictví židů a křesťanů.

Bližší informace na stránkách: www.templfest.webnode.cz