Transgenerační přenos traumatu - 10. 3. 2011

Datum a čas konání: 
Úterý, 28. Leden 2014 - 14:00

Březnové setkání navázalo na první setkání v lednu 2011, které se neslo spíše v seznamovacím a finančně-grantovém duchu. Druhé setkání již bylo odbornějšího charakteru. V úvodu paní Marta Malá – ředitelka NFOH seznámila zúčastněné s fundraisingovými aktivitami NFOH pro oblast sociální a zdravotní péče, dále MUDr. Ivana Rymešová z Komplexní domácí péče EZRA krátce pohovořila o příspěvcích pro přeživší holocaustu od Claims Conference.

Dále následovala odborná část jejímž tématem bylo trauma a jeho mezigenerační přenos. Prvním přednášejícím byl psycholog doc. Marek Preiss z Psychiatrického centra v Praze, který nás seznámil s tím, co je to trauma, jaké může mít pro člověka důsledky, časové rozvinutí tramatu, jeho přenos na členy rodiny a okolí atd. Panu Marku Preissovi děkujeme, že pro nás přednášku udělal bez nároku na honorář.

Druhou přednášející byla Mgr. Ilona Peňásová, která pracuje jako psychoterapeutka pro občanské sdružení Cesta domů – domácí hospic. Paní Peňásová nás podrobněji, také s pomocí názorných příkladů, seznámila s prací s traumatizovaným klientem, s možnými úskalími, jakým způsobem mohou lidé na trauma reagovat a nést si jeho důsledky po celý život.