Výsledky mimořádného výběrového řízení v programu Obnova

Dne 18. 6. 2015 schválila správní rada NFOH příspěvky z mimořádného grantového kola v programu Obnova. Seznam podpořených projektů naleznete níže. Nadační příspěvky jsou hrazeny z dotace Ministerstva kultury ČR.