Židé ve všední den - 23. září 2011

Datum a čas konání: 
Pátek, 23. Září 2011 (All day)
Místo: 
Židovská obec v Praze

23. září se uskutečnil již pátý seminář pro pracovníky židovských a spřátelených organizací, který tradičně pořádáme ve spolupráci s Židovskou obcí v Praze a Federací židovských obcí v ČR. Tentokrát na téma „Židé ve všední den.“ V úvodu se posluchači měli možnost seznámit s novým pražským rabínem Davidem Peterem při jeho přednášce „Tóra jako kniha i návod na život.“ Později vyslechli příspěvky „Systém micvot aneb všedně nevšední život Židů“ od Gafny Váňové o židovských náboženských předpisech, „Různé chutě judaismu“ od Kateřiny Weberové o regionálních a denominačních odlišnostech mezi jednotlivými skupinami Židů a „Zkušenosti Židů v Čechách na pozadí historie střední Evropy“ od Ireny Kalhousové o historii českých Židů. Návštěvníci semináře ve zpětnovazebních dotaznících k přednáškám ocenili jejich přínos pro svou práci i dlouhodobou vysokou úroveň našich seminářů. Jsme rádi, že si tyto vzdělávací přednášky našli pevné místo v plánech našich spřátelených organizací a těšíme se na další seminář na téma „Židé po 2. světové válce,“ který plánujeme uspořádat v únoru 2012.

Přiložené soubory: