Jewish Museum in Prague remembers the Terezin Family Camp

Židovské muzeum v Praze připravilo k 70. výročí vyvraždění Terezínské rodinného tábora speciální program, zahrnující koncert, tryznu, komentované prohlídky v Pinkasově synagoze, besedy s pamětníky a přednášky, více naleznete v přiložené tiskové zprávě.