Ještě před koncem roku jsme pro Vás připravili poslední číslo našeho čtvrtletníku v roce 2014. Najdete zde výsledky výběrového řízení pro projekty v roce 2015, informace o akcích a projektech, které podporujeme a také zajímavé pozvánky. Přejeme příjemné čtení.

Ve spolupráci s Café Jedna jsme pro vás připravili nový cyklus diskusních kaváren "Jsem Žid a zdráv". Budou se zde potkávat výjimečné osobnosti českého veřejného prostoru.

13. listopadu 2014 jsme opět otevřeli účet veřejné sbírky 502-2685554004/2700, UniCredit Bank, prostřednictvím kterého můžete podpořit péči o přeživší šoa, připomínku obětí holocaustu, vzdělání v judaismu a rozvoj židovských komunit.
Finanční dar můžete zaslat na konkrétní program anebo i konkrétní projekt, který Vás zaujal.

Za jakýkoliv finanční dar děkujeme!

Židovským obcím v ČR, Prezidiu Federace židovských obcí, přidruženým organizacím FŽO v ČR a dalším

Správní rada 1. prosince 2014 udělila nadační příspěvky projektům, které budou realizovány v roce 2015. Seznamy podpořených projektů v programech Péče, Připomínka, Obnova, Budoucnost a podprogramu Naše Budoucnost najdete níže. Všem úspěšným gratulujeme!

Židovská obec v Praze vypisuje výběrové řízení na pozici ředitel/ka Domova sociální péče Hagibor. Konkrétní informace najdete v přiloženém dokumentu. Přihlášku je nutné doručit nejpozději do 30. 1. 2015 do 14 hodin na adresu: Židovská obec v Praze, Maiselova 18, Praha 1, 110 00.

Děkujeme všem návštěvníkům našeho benefičního koncertu, který se uskutečnil 13. 11. v Baráčnické rychtě. Během koncertu se podařilo vybrat 21 000 Kč.

Dovolujeme si informovat návštěvníky našeho koncertu pořádaného 13.11. o změně v programu.

Židovská obec Teplice vás zve na slavnostní prezentaci knihy Lenky Burgerové a Radka Spály "Židé v Teplicích - 600 let historie".

Muzeum Kroměřížska Vás zve na XXI. ročník konference Židé a Morava, která se uskuteční v prostorách muzea ve středu 12. listopadu 2014.

Stránky

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku