Fotogalerie

Mechanchim II - seminář pro učitele a lektory českých židovských organizací (23. a 24. 3. 2014)

Benefiční koncert v Baráčnické rychtě (21. listopadu 2013, foto Karel Cudlín)

Jom ha-šoa 8.4.2013 – 70. výročí povstání ve varšavském ghettu

Slavnostní setkání přeživších šoa 25. ledna 2013 (fotografie od Karla Cudlína)

Stránky