Program Péče

Program sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust.

Mezi oblasti naší podpory patří:

  • Domácí péče
  • Domácí péče patří mezi moderní služby, jejichž hlavním cílem je umožnit co nejdelší pobyt seniora v domácím prostředí (příp. omezit či zkrátit nutnost nemocniční péče)
    a dodat profesionální sociální a zdravotní služby do tohoto prostředí. Služby v terénu přinášejí seniorům důstojnost, nezávislost a bezpečí.

  • Rezidenční péče
  • Kvalitní ústavní péče patří do nabídky služeb pro seniory stejně jako služby ostatní. NFOH preferuje podporu služeb splňujících standardy sociálních služeb.

  • Sociální práce v terénu
  • Služby sociálních pracovníků pro klienty v terénu jsou počátkem a základní osou péče. Rozhovor s klientem o jeho potřebách, sociální poradenství, pomoc se získáním sociálních dávek, odškodnění, zprostředkování služeb dalších odborných pracovníků či dobrovolníků, společenský kontakt a umožnění kontaktu s blízkou komunitou.

  • Psychologická pomoc lidem s posttraumatickým syndromem
  • Již mnoho let ukazují zahraniční výzkumy, že traumatická zkušenost holocaustu zásadně a trvale narušuje psychické zdraví nejen těch, kteří osobně persekuci prožili, ale přenáší se i na jejich rodiny, potomky. Tyto již tři generace lidí potřebují pomoc speciálně vyškolených odborníků.

  • Mapování potřeb židovských komunit v oblasti sociálních služeb a péče o seniory
  • Podporujeme péči o členy židovských obcí – oběti holocaustu a projekty v sociální
    a zdravotní oblasti. Tyto aktivity jsou velmi často připravované členy a pro členy židovských komunit, proto jim věnujeme podporu i pozornost.

  • Oblasti podpory jsou závislé na pravidlech aktuálního výběrového řízení!